TEKNISK
RINGMUR
BTA

Brutto areal -
areal inkludert yttervegger

BRA

Oppvarmet bruksareal -
innenfor omsluttede vegger

BYA

Bebygd areal - det arealet som
bygningen opptar i terrenget

STØRSTE BREDDE

På tvers av hoveddragere i takverk  med  utbygg -
hele hyttekroppens mål

STØRSTE LENGDE

På langs av hoveddragere i takverk  med  utbygg -
hele hyttekroppens mål

MØNEHØYDE

Gjennomsnittlig opparbeidet tomtehøyde til  toppen av mønet

Johan Knudtzens gate 25,

9900 Kirkenes

  • Facebook Clean

(+47) 951 76 875

(+47) 958 25 014

(+47) 482 13 630

Pasvik_logo_negativ.png

© 2020 Pasvikhytta

Ringmur og såleblokk