TEKNISK
RINGMUR
BTA

Brutto areal -
areal inkludert yttervegger

BRA

Oppvarmet bruksareal -
innenfor omsluttede vegger

BYA

Bebygd areal - det arealet som
bygningen opptar i terrenget

STØRSTE BREDDE

På tvers av hoveddragere i takverk  med  utbygg -
hele hyttekroppens mål

STØRSTE LENGDE

På langs av hoveddragere i takverk  med  utbygg -
hele hyttekroppens mål

MØNEHØYDE

Gjennomsnittlig opparbeidet tomtehøyde til  toppen av mønet

Johan Knudtzens gate 25,

9900 Kirkenes

  • Facebook Clean

(+47) 951 76 875

(+47) 958 25 014

(+47) 482 13 630

Pasvik_logo_negativ.png

© 2020 Pasvikhytta

BYA - Bebygd areal

BYA er det arealet bygningen opptar av tomtens areal. Dette gjelder alt man ser ovenfra, med takutstikk. BYA brukes også til og se på utnyttelsesgrad fritidsboligen har, og hva som er tillatt i det området tomten ligger på.